Denominación

Mesas de conversa en inglés

Contidos

Sesións de conversa en inglés moderadas por unha mestra nativa.

Todos os luns en sesión dobre:

  • 17:00 a 18:00 para persoas que se desenvolven cun nivel intermedio.
  • 18:00 a 19:00 para persoas con nivel alto.

O tema de conversa varía cada semana para poder chegar así a acadar un vocabulario sobre diferentes aspectos da vida cotiá.

Obxecto

  • Incrementar o nivel de inglés oral das persoas usuarias.
  • Servir de espazo común para a aprendizaxe sobre diferentes materias.
  • Cumprir a función social da biblioteca pública creando vínculos entre as persoas usuarias.

Datas

Lugar

Horario

,

Persoas destinatarias

Información sobre a solicitude

Biblioteca pública municipal de Narón:

981382173

biblioteca.central@naron.gal

Unidade tramitadora