Denominación

Club de lectura

Contidos

Xuntanzas mensuais para comentar lecturas comúns. As lecturas son propostas por unha persoa coordinadora e proporcionadas pola biblioteca.

Un martes ao mes, en horario de 19:00 a 20:30 horas.

Obxecto

  • Promover a lectura entre as persoas usuarias.
  • Proporcionar unha experiencia lectora máis alá da lectura individual.
  • Debater sobre diferentes aspectos non só literarios senón tamén sociais, culturais e políticos.
  • Cumprir a función social da biblioteca pública creando vínculos entre as persoas usuarias.

Datas

Lugar

Horario

Persoas destinatarias

Información sobre a solicitude

Biblioteca pública municipal de Narón:

981382173

biblioteca.central@naron.gal

Unidade tramitadora