Denominación

Escolas conveniadas: Escola de Música

Contidos

O Padroado da Cultura do Concello de Narón mantén convenios para desenvolver un maior número de escolas culturais coa Asociación Cultural e Musical Sementeira.

Obxecto

 • Formar en todos os aspectos da música.
 • Fomentar a participación do alumnado nas agrupacións da entidade.

Datas

Lugar

Horario

Tardes.

Persoas destinatarias

Todas as persoas interesadas estean ou non empadroadas no Concello de Narón a partir de 4 anos.

Taxa

Cota anual: Cota de persoa asociada 25 € ano*

Cotas mensuais por actividade:*

 • Música e Movemento…………………………………68€………………………….10€/mes
 • Iniciación á Linguaxe Musical……………………..68€……………………………10€/mes
 • Linguaxe Musical………………………………………68€ …………………………..10€/mes
 • Harmonía…………………………………………………68€…………………………..10€/mes
 • Linguaxe musical+ Harmonía……………………..68€……………………………20€/mes
 • Linguaxe musical adultos…………………………..68€……………………………10€/mes
 • Linguaxe Musical adultos + harmonía………….68€…………………………….20€/mes
 • Instrumento (xuvenil)………………………………….68€……………………………10€/mes
 • Instrumento (adultos)………………………………….68€…………………………..35€/mes
 • Dous Instrumentos (xuvenil)…………………………102€…………………………20€/mes
 • Dous Instrumentos (adultos)………………………..102€…………………………50€/mes
 • Tres instrumentos (xuvenil)………………………….136€…………………………30€/mes
 • Tres instrumentos (adultos)………………………….136€…………………………65€/mes

*As cotas están reguladas pola entidade impartidora polo que poden sufrir modificacións.

Unidade tramitadora

Máis información

Web do Padroado da Cultura de Narón:

https://www.padroadodecultura.es/gl/escolas-culturais/cultura