Denominación

Escolas conveniadas: Escola de Bailes de Salón

Contidos

O Padroado da Cultura do Concello de Narón mantén convenios para desenvolver un maior número de escolas culturais co Club de Baile Deportivo Narón.

Obxecto

  • Formar o alumnado en todos os aspectos do baile deportivo e social.
  • Fomentar a participación do seu alumnado na práctica do baile deportivo.

Datas

Lugar

, , ,

Horario

Tardes.

Persoas destinatarias

Todas as persoas interesadas estean ou non empadroadas no Concello de Narón a partir de 4 anos.

Taxa

Matrícula: 31,60 €*

– Mensualidade: 15 €**

* Regulado pola Ordenanza fiscal Nº 14 reguladora da taxa por servizos prestados polo Padroado da Cultura.

** As cotas están reguladas pola entidade impartidora polo que poden sufrir modificacións.

Unidade tramitadora

Máis información

Web do Padroado da Cultura de Narón:

https://www.padroadodecultura.es/gl/escolas-culturais/cultura