Denominación

Empatizando

Contidos

  • Apoio escolar
  • Saúde sexual
  • Diversidade afectivo-sexual e de xénero
  • Habilidades sociais
  • Educación intercultural

Obxecto

Apoiar o desenvolvemento de actividades educativas dirixidas a menores e adolescentes de familias en situación de exclusión social ou en risco de padecela.

Datas

Lugar

Horario

Persoas destinatarias

Taxa

De balde.

Unidade tramitadora

Máis información

Concello de Narón
Servizo Sociocomunitario
Praza de Galicia S/N
15570 Narón
981 337700 ext 1111/1108/1109