Denominación

Habilidades profesionais e introdución ás novas tecnoloxías

Contidos

• Autocoñecemento, motivación e apoderamento

• Obxectivos e perfil profesional desexados

• Técnicas e ferramentas de procura de emprego

• Introdución ás novas tecnoloxías

• Realización de trámites burocráticos en liña

• Coñecemento e uso de redes sociais profesionais

• Procura de emprego a través das novas tecnoloxías

• Contacto co mundo empresarial a través das plataformas dixitais

• Uso e manexo dos recursos audiovisuais

Obxecto

Promover o desenvolvemento das competencias e habilidades básicas que permitan ás mulleres acceder ao mercado laboral e realizar unha busca activa de emprego, diminuíndo a fenda dixital e coa finalidade de achegarse ao mundo empresarial e das novas tecnoloxías para facilitar a inserción plena na sociedade.

Datas

Lugar

Horario

,

Persoas destinatarias

Taxa

De balde.

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: