Denominación

Escola de Teatro: Obradoiros de teatro.

Contidos

O Padroado da Cultura do Concello de Narón desenvolve dúas escolas de formación artística coa finalidade de promover a creatividade e a produción cultural entre a súa veciñanza.

Obxecto

  • Canalizar e fomentar a cultura promovida desde o eido afeccionado.
  • Difusión de todos os diferentes xeitos de creación cultural.
  • Promover a utilización da lingua galega

Datas

Lugar

, , , ,

Horario

Tardes.

Persoas destinatarias

Todas as persoas interesadas estean ou non empadroadas no Concello de Narón a partir de 4 anos.

Taxa

Obradoiros de teatro: por curso e ano 63,10 €.*

*Regulado pola Ordenanza fiscal Nº 14; reguladora da taxa por servizos prestados polo Padroado da Cultura.

Unidade tramitadora

Máis información

Web do Padroado da Cultura de Narón:

https://www.padroadodecultura.es/gl/escolas-culturais/cultura