Denominación

Obradoiro de actividades prelaborais de iniciación no sector da hostalaría

Contidos

• Adquisición de competencias prelaborais

• Desenvolvemento das habilidades sociais e persoais básicas para unha correcta inserción sociolaboral

• Técnicas elementais de servizo de atención á clientela

• Adquisición de nocións básicas de hostalaría (servizos de barra, cafetería, e sala).

• Coñecemento e manexo dos utensilios e organización básica da restauración.

• Preparación de diferentes elaboracións culinarias ( 1-2 veces mensuais con profesionais do sector)

• Nocións básicas de seguridade laboral

• Manipulación de alimentos, hixiene e seguridade alimentaria

• Iniciativa emprendedora

• Formación e orientación laboral

Obxecto

Promover mediante a realización de exercicios básicos de gramática, comprensión lectora, entre outros un estilo de Fomentar a especialización de habilidades básicas así como desenvolver as competencias profesionais nun sector concreto para favorecer a inserción sociolaboral e o contacto co mundo empresarial e da restauración.

Datas

Lugar

Horario

,

Persoas destinatarias

Taxa

De balde.

Unidade tramitadora

Máis información

( Enlace sede electrónica Concello de Narón)