Denominación

Enredamos

Contidos

Realización de exercicios de habilidades sociais e orientacións á realidade.

Obxecto

Promover mediante a realización de exercicios de habilidades sociais, debates, xogos de rol… unha concienciación social, ademais de establecer un grupo de cohesión entre as persoas participantes.

Datas

Lugar

Horario

Tardes.

Persoas destinatarias

Taxa

8.15€ por ordenanza fiscal nº15

Unidade tramitadora

Máis información

Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros

Tlf: 981102152 / 671383575