Denominación

Construción de Instrumentos

Contidos

O Padroado da Cultura do Concello de Narón mantén dende a súa fundación unha teima pola defensa, salvagarda e difusión da nosa cultura tradicional. Para iso creou 8 escolas culturais de corte tradicional, no que se imparten disciplinas básicas na cultura etnomusical galega. Tratando sempre de valorizar a nosa cultura por medio do ensino estruturado e de calidade, achegándolle ao alumnado os coñecementos básicos que lle permitan desenvolverse autonomamente en calquera que sexa a actividade que realice.

Obxecto

  • Defender e difundir a cultura tradicional galega por medio da transmisión de coñecemento en calquera dos seus aspectos, con especial atención á cultura etnomusical propia.
  • Achegar a cultura tradicional a novos públicos .
  • Promover a utilización da lingua galega.

Datas

Lugar

Horario

Tardes.

Persoas destinatarias

Todas as persoas interesadas estean ou non empadroadas no Concello de Narón.

  • Construción de Instrumentos: a partir de 16 anos

Taxa

De cada escola por curso 63,10 €.*

*Regulado pola Ordenanza fiscal Nº 14 reguladora da taxa por servizos prestados polo Padroado da Cultura.

Unidade tramitadora

Máis información

Web do Padroado da Cultura de Narón:

https://www.padroadodecultura.es/gl/escolas-culturais/cultura