Denominación

Escola de música moderna: obradoiros de iniciación e perfeccionamento de batería

Contidos

 • Rudimentos
 • Técnicas de man
 • Técnicas de pés
 • Lectura
 • Figuras rítmicas
 • Independencia
 • Improvisación
 • Estilos musicais
 • Play along
 • Desenvolvemento creativo
 • Etc

Obxecto

 • O obxectivo principal do obradoiro é aprender a tocar a batería como instrumento acompañante.
 • O alumnado aprenderá a dominar algúns dos fundamentos básicos da batería

Datas

Lugar

Horario

,

Persoas destinatarias

Taxa

8,15€/mes (tarifa 1ª da Ordenanza fiscal nº 15 reguladora da taxa polos servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario)

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: