Denominación

Obradoiro de supervivencia doméstica

Contidos

Analizar o proceso de distribución e consenso en torno o traballo e a vida familiar que se leva a cabo nas familias na nosa sociedade actual.

Profundizar no concepto de coeducación para garantir fogares libres de desigualdades e estereotipos de xénero.

Que o alumnado feminino adquira habilidades e coñecementos básicos de bricolaxe, electricidade e fontanería e o alumnado masculino habilidades de cociña, limpeza e organización doméstica que lles permitan desenvolverse de forma autónoma e corresponsable no eido doméstico.

Obxecto

A corresponsabilidade domestica é necesaria para acadar a igualdade completa no eido educativo formal, informal e familiar, posto que non cabe falar de igualdade real mentres a muller continúe a desempeñar unha dobre ou tripla xornada que obrigue a renunciar ao seu tempo de lecer. Por esta razón é importante reforzar o papel educativo que ten a familia e o profesorado na transmisión dos estereotipos de xénero.

Datas

Instalacións

,

Lugar

,

Horario

2 horas en horario de tarde

Persoas destinatarias

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: