Denominación

Obradoiro de robótica educativa para adolescentes

Contidos

Trátase dun obradoiro de robótica educativa que presenta a tecnoloxía aos nenos e nenas dunha forma lúdica, onde a aprendizaxe se realiza a través do xogo.
É unha actividade innovadora e divertida deseñada para desenvolver as competencias e habilidades precisas para afrontar os desafíos do século XXI.
Algúns dos contidos a desenvolver, serán os seguintes:

  • Construción e programación de robots utilizando sistemas de Lego Wedo 2.0 e SPIKE PRIME.
  • Comprender o funcionamento dun ordenador. Sistema binario e linguaxes de programación. Máquina de Turing
  • Aprender conceptos básicos de programación por bloques utilizando programas como: Scratch, Lego Wedo 2.0,Lego SPIKE PRIME, Lego EV3 Mindstorms e e Makecode de Microsoft.
  • Crear videoxogos en 2D utilizando a plataforma Arcade/Makecode de Microsoft
  • Programar drons intelixentes Parrot Mambo para que realicen tarefas sinxelas utilizando a programa por bloques Tynker

Obxecto

  • Realizar un reforzo educativo da ensinanza que se ofrece nos centros públicos propoñendo a integración das actividades que se realizan despois do horario escolar nos Proxectos educativos dos Centros.
  • Posibilitar unha aproximación á robótica e á programación dunha maneira lúdica.
  • Fomentar no alumnado a adquisición de habilidades fundamentais para o seu desenvolvemento persoal: creatividade, resolución de problemas, cooperación, traballo en equipo, autoconfianza, razoamento lóxico, analítico, pensamento crítico, etc.

Datas

Lugar

Horario

Persoas destinatarias

Taxa

8,15€/mes (tarifa 1ª da Ordenanza fiscal nº 15 reguladora da taxa polos servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario)

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: