Denominación

Obradoiros de iniciación á lingua inglesa para alumnado de educación infantil

Contidos

Os obradoiros de iniciación á lingua inglesa, enmárcase dentro de PROMEDEX (Programa Municipal de Educación Extraescolar) do Concello de Narón.

Os contidos a tratar nos obradoiros, son os seguintes:

 • As cores.
 • Obxectos cotiáns (colexio, xoguetes etc.).
 • O Colexio.
 • A Casa.
 • O Parque.
 • As propiedades dos obxectos: cor, forma, tamaño etc.
 • Os Animais.
 • As Partes do corpo.
 • As Letras
 • Saúdos.
 • Expresións de cortesía (grazas, de nada, perdón).
 • Entender mensaxes adecuadas á súa idade e desenvolvemento cognitivo en contextos de comunicación(ordes sinxelas, contos e historias breves, “classroom language”, preguntas contextualizadas do profesor).
 • Producir palabras e frases curtas en contextos de comunicación adecuados (repetir palabras e frases estandarizadas, reproducir rimas, cancións, etc., contestar con resposta breve a preguntas sinxelas).
 • Ler palabras curtas en contextos adecuados.

Obxecto

A través dunha metodoloxía lúdica, realizarase unha inmersión lingüística na lingua inglesa, do alumnado de educación infantil

Datas

Lugar

Horario

, , , ,

Persoas destinatarias

Taxa

8,15€/mes (Tarifa 1ª da Ordenanza fiscal nº 15 reguladora da taxa polos servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario).

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: