Denominación

Escolas de familia

Contidos

As “Escolas de familia”, enmárcase dentro de PROMEDEX (Programa Municipal de Educación Extraescolar) do Concello de Narón. É un recurso dirixido ás familias.
Os contidos a impartir relaciónanse con 4 grandes bloques temáticos:

 • Acompañamento e coaching familiar: Autocoñecemento e cambio de perspectiva, meditación e xestión do estrés
 • Día a día: aprenderemos a establecer normas e limites de forma respectuosa, estilos de paternidade/maternidade, coñecemento de fases das etapas evolutivas, técnicas e métodos para rutinas diarias e como regular emocións, rabechas, etc.
 • Estratexias para crear lazos afectivos: posta en prácticas de disciplina positiva, autoestima, comunicación efectiva, xogos de empatía e control emocional, etc.
 • Temas a debate: acoso escolar, como falar da afectividade e a sexualidade, novas tecnoloxías, trauma e duelo, medos infantís… Cada mes elíxese unha temática a tratar.

En canto aos contidos e temáticas para familias das escolas infantís, abordaranse os seguintes:

 • As etapas evolutivas do/a neno/a
 • A crianza respectuosa
 • Apego e afectos
 • Diferentes ritmos e necesidades
 • Autonomía
 • Alimentación e sono
 • Xestión das emocións.
 • Xogos e xoguetes e educación en igualdade.

Obxecto

Analizar as principais inquedanzas educativas coas que se atopan os diferentes membros da familia, á hora de educar aos/ás seus/súas fillos/as, proporcionándolles ferramentas educativas, que lles permitan afrontar tales dificultades dunha maneira crítica e responsable.

Datas

Lugar

Centros cívico sociais ( familias con nenos/as escolarizados/as en centros de ensino de Narón) e escola infantil municipal da Solaina ( para as familias das escolas infantís de Narón)

,

Horario

Persoas destinatarias

Familias interesadas que están empadroadas en Narón ou teñan fillos/as escolarizados/as en centros de ensino de Narón (infantil, primaria e secundaria), así como nas escolas infantís de Narón.
Terán preferencia as familias con nenos/as escolarizados/as en centros educativos públicos.

Taxa

8,15€/mes/familia (Tarifa 1ª da Ordenanza fiscal nº 15 reguladora da taxa polos servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario)

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: